Daylux Su Arıtma Cihazı

Daylux Su Arıtma Cihazı

TERS OZMOZ TEKNOLOJİSİ

Daylux Su Arıtma Cihazlarında su arıtma işlemi Ters Ozmoz teknolojisi ile gerçekleştirilir. Temiz suyu elde etmek için en güvenilir yöntem olan Ters Ozmoz, şebeke suyunda bulunması muhtemel kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kirlilik unsurlarını uzaklaştırabilen bir filtrasyon sistemidir.

Ters Ozmoz, ağır metalleri içme suyu elde etmek için arıtabilen tek teknoloji olup, dışarıdan suyun içerisine kesinlikle kimyasal bir dokunuş yapılmadan, fiziksel bir işlemle yapılan su arıtma yöntemidir. Ters Ozmoz (Reverse Osmosis) sistemlerde arıtılmamış bir su çıkmamaktadır. Günümüzde ilaç ve gıda sektöründe en yaygın kullanılan teknolojidir.

Ters Ozmoz filtrelerin tutabildiği unsurlar

1. Virüsler
2. Bakteriler
3. Tuzlar
4. Organik çözeltiler
5. Böcek ilaçları
6. Tarımsal ilaçlar
7. Ağır metaller (Arsenik, baryum, kadmiyum, bakır, kurşun, nitrat, fulorin, uranyum, civa, alüminyum vb.)