Danfoss Ailesinin yapmış olduğu ziyaret için teşekkür ederiz.